Vip Klasik Postpaid

U Klasik tarifi minute u Vipu od prvog dana koristiš uporedo sa minutima ka drugim mrežama.

Klasik

Minuti ka svima
100

Minuti u Vipu
250

Poruke ka svima
100

Surf
250 MB

499 RSD

Klasik Plus

Minuti ka svima
200

Minuti u Vipu
1000

Poruke ka svima
200

Surf
1 GB

799 RSD

 Bez ugovora

Ukoliko ti više odgovara, nudimo ti mogućnost da koristiš Klasik tarife u neograničenom periodu uz minimalnu obavezu od tri meseca.

Klasik

699 RSD

Klasik Plus

1.199 RSD

Klasik dodaci

Ako želiš još više megabajta, minuta ili SMS-ova, aktiviraj tarifne dodatke u nekoliko koraka.
Uz Klasik tarife na raspolaganju su ti i tarifni dodaci koji ti omogućavaju da uživaš u najpopularnijim društvenim mrežama i dodatnom surfu.
Dodatke možeš da aktiviraš kao jednokratne ili kao višekratne (putem SMS-a i Moj Vip servisa).

Mikro Džoker
250 MB

JEDNOKRATNO

149 RSD

Aktivacija:
Pošalji 250MB1
na 123705

VIŠEKRATNO

129 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 250MB
na 123706

Mini Džoker
500 MB

JEDNOKRATNO

269 RSD

Aktivacija:
Pošalji 500MB1
na 123705

VIŠEKRATNO

199 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 500MB
na 123706

Džoker
1 GB

JEDNOKRATNO

369 RSD

Aktivacija:
Pošalji 1GB1
na 123705

VIŠEKRATNO

299 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 1GB
na 123706

Maxi Džoker
3 GB

JEDNOKRATNO

699 RSD

Aktivacija:
Pošalji 3GB1
na 123705

VIŠEKRATNO

599 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 3GB
na 123706

Giga Džoker
10 GB

JEDNOKRATNO

1.199 RSD

Aktivacija:
Pošalji 10GB1
na 123705

VIŠEKRATNO

999 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 10GB
na 123706

Viber
500 MB

JEDNOKRATNO

69 RSD

Aktivacija:
Pošalji VIBER1
na 123707

VIŠEKRATNO

49 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji VIBER
na 123708

Facebook
NEOGRANIČENO

JEDNOKRATNO

69 RSD

Aktivacija:
Pošalji FB1
na 123707

VIŠEKRATNO

49 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji FB
na 123708

Whatsapp
NEOGRANIČENO

JEDNOKRATNO

69 RSD

Aktivacija:
Pošalji WA1
na 123707

VIŠEKRATNO

49 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji WA
na 123708

Net za Čet
Viber, Facebook i Whatsapp

JEDNOKRATNO

159 RSD

Aktivacija:
Pošalji CHAT
na 123707

VIŠEKRATNO

129 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji CHAT
na 123708

Mini Pričalica
30min

JEDNOKRATNO

99 RSD

Aktivacija:
Pošalji 30MIN1
na 123701

Pričalica
60min

JEDNOKRATNO

169 RSD

Aktivacija:
Pošalji 60MIN1
na 123701

VIŠEKRATNO

139 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 60MIN
na 123702

Maxi Pričalica
120min

JEDNOKRATNO

299 RSD

Aktivacija:
Pošalji 120MIN1
na 123701

VIŠEKRATNO

219 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 120MIN
na 123702

Giga Pričalica
240min

JEDNOKRATNO

499 RSD

Aktivacija:
Pošalji 240MIN1
na 123701

VIŠEKRATNO

419 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 240MIN
na 123702

Kuckator
50 sms

JEDNOKRATNO

49 RSD

Aktivacija:
Pošalji 50SMS1
na 123703

Kuckator 100
100 sms

JEDNOKRATNO

89 RSD

Aktivacija:
Pošalji 100SMS1
na 123703

VIŠEKRATNO

59 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 100SMS
na 123704

Kuckator 500
500 sms

JEDNOKRATNO

199 RSD

Aktivacija:
Pošalji 500SMS1
na 123703

VIŠEKRATNO

139 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 500SMS
na 123704

Kuckator 1000
1000 sms

JEDNOKRATNO

359 RSD

Aktivacija:
Pošalji 1000SMS1
na 123703

VIŠEKRATNO

259 RSD

mesečno

Aktivacija:
Pošalji 1000SMS
na 123704

Aktivacija i deaktivacija dodataka

JEDNOKRATNO
Ukoliko ti je dodatni sadržaj potreban samo povremeno, dodatke možeš da aktiviraš kao jednokratne (putem SMS-a i Moj Vip servisa). Njih aktiviraš samo jednom u obračunskom periodu i traju do kraja obračunskog perioda, nakon čega mogu ponovo da se aktiviraju. Cena dodatka se naplaćuje u punom iznosu bez obzira na preostali broj dana do kraja obračunskog perioda. Putem SMS-a, isti jednokratni dodatak možeš da aktiviraš samo jednom tokom obračunskog ciklusa. Pogledaj uputstvo za aktivaciju dodatka putem Moj Vip servisa.

VIŠEKRATNO
Ukoliko ti je dodatni sadržaj potreban na duži vremenski period, dodatke možeš da aktiviraš kao višekratne. Na taj način, dodatak se automatski produžava svakog obračunskog perioda dok ga ne deaktiviraš (putem Moj Vip servisa). U prvom obračunskom periodu biće naplaćen srazmerno sa preostalim brojem dana, a u svim ostalim periodima biće naplaćen u celosti. Višekratna opcija važi minimum tri puna obračunska perioda od datuma aktivacije. Pogledaj uputstvo za deaktivaciju višekratnog dodatka putem Moj Vip servisa.

Cena u nacionalnom saobraćaju van paketa: uspostava poziva 0 din, minut razgovora 9,9 din, SMS/MMS 4,9 din, 1 MB 1 din. Tarifiranje razgovora: 60/60s. Tarifiranje prenosa podataka: 1kB. Sadržaj u tarifama važi u nacionalnom saobraćaju, ne važi za roming i usluge sa dodatom vrednošću.
Minuti u Vipu se odnose na sve Vip mobile pakete i promocije, osim za Vip mobile prepaid paket Maxi mobile.
Pri upotrebi tarifnih dodataka, saobraćaj ostvaren korišćenjem eksternih sadržaja se obračunava iz osnovne tarife, sve do isteka njenog sadržaja (npr. u okviru dodatka Facebook, pri poseti Facebooku, gledanje video klipa sa druge lokacije se obračunava iz tarife, a ne iz dodataka). Tarifni dodaci ne uključuju kredit za bilo kakve dodatne usluge na navedenim internet lokacijama ili servisima.
Svi tarifni dodaci imaju viši prioritet potrošnje u odnosu na sadržaj iz tarife.