Deaktivacija dodatka

Kako da deaktiviram tarifni dodatak uz Moj Vip? (za postpaid korisnike)

Ako ste aktivirali jednokratnu opciju, ona će biti automatski deaktivirana po isteku obračunskog perioda u kome je aktivirana.

Ako ste aktivirali višekratnu opciju, deaktivirate je na sličan način kao pri aktivaciji – sve što je potrebno je da u okviru sekcije Dodaci izaberete dodatak, a potom kliknete na dugme Deaktiviraj i potvrdite deaktivaciju.

Kada dodatak bude bio deaktiviran, dobićete obaveštenje putem SMS potvrde sa broja 1300.

Napomena: Iako ste deaktivirali dodatak, njegov preostali sadržaj (ukoliko postoji) možete da koristite do kraja tekućeg obračunskog perioda.

Obratite pažnju na minimalni obavezan period korišćenja dodatka u slučaju višekratne aktivacije, jer u okviru tog perioda nije moguća deaktivacija. Ako još uvek niste u mogućnosti da deaktivirate dodatak, prikazaćemo vam datum kada će deaktivacija biti omogućena.