Aktivacija dodatka

Kako da aktiviram tarifni dodatak uz Moj Vip? (za postpaid korisnike)

  1. Na Moj Vip servis ulogujte se koristeći vaše korisničko ime i lozinku.
  2. Sa liste aplikacija izaberite Moj Vip.
  3. Čim se prijavite, videćete sve, za vas dostupne, dodatke, a koji su grupisani u kategorije (npr. u okviru kategorije „Ukoliko volite da pričate“ naći ćete dodatke koji sadrže minute ka svim mrežama ili u Vip mreži).
  4. Klikom na željeni dodatak, pristupate stranici sa svim detaljima u vezi sa izabranim dodatkom.
  5. Izaberite jednokratnu ili višekratnu opciju, a potom potvrdite aktivaciju dodatka.
  6. Kada dodatak bude bio aktiviran dobićete obaveštenje – poutem SMS potvrde sa broja 1300.

Napomena: Ako ste korisnik tarife Sigurica, koraci za aktivaciju su drugačiji nego za ostale postpaid korisnike, a sve detalje možete da pogledate na Kako da aktiviram dodatke koristeći Moj Vip? (za prepaid i Sigurica korisnike).

Vrste dodataka

Ukoliko Vam je dodatni sadržaj potreban samo povremeno, dodatke možete da aktivirate kao jednokratne. Njih aktivirate samo jednom u obračunskom periodu i traju do kraja obračunskog perioda, nakon čega mogu ponovo da se aktiviraju. Cena dodatka se naplaćuje u punom iznosu bez obzira na preostali broj dana do kraja obračunskog perioda.

Ukoliko su Vam dodatni minuti, SMS-ovi i megabajti potrebni češće, dodatke možete da aktivirate kao višekratne. Na taj način, dodatak se automatski produžava svakog obračunskog perioda dok se ne deaktivira. U prvom obračunskom periodu biće naplaćena u skladu sa preostalim brojem dana, a u svim ostalim periodima biće naplaćena u celosti. Višekratna opcija važi minimum tri meseca od datuma aktivacije.